Amsterdam University of Applied Sciences

Mr  S.E. Abdallah (Sebastian)

Email:
s.e.abdallah@hva.nl
Work address:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Room number:
5e/8e etage
Go to Research database

Abdallah is docent Culturele en Maatschappelijke Vorming en medewerker van het lectoraat Youth Spot, Jongerenwerk in de grote stad. In het onderwijs richt hij zich op maatschappij-theorie, het methodisch-agogisch handelen van de sociaal-culturele professional, de ontwikkeling van het jongerenwerk, het omgaan met straatcultuur, sport als middel, en mogelijkheden voor sociale professionals in het buitenland. Verder is hij via gastoptredens, trainingen en onderzoek betrokken bij de ontwikkeling van de praktijk van het jongerenwerk en het sportbuurtwerk (met name in Amsterdam West en Noord).

Vanuit deze werkzaamheden, zijn eerdere functies in het jongerenwerk en sportbuurtwerk in Amsterdam en zijn onderzoekservaring en vrijwilligerswerk in Beiroet is hij nu bezig met een promotieonderzoek naar succeservaringen van jongeren in achterstandssituaties en de werking en effecten daarvan. Het doel is daarbij tot een vergelijking te komen tussen ervaringen van jongeren in Amsterdam en Beiroet. Leidende theoretische begrippen daarbij zijn Interaction Ritual Chains en Emotional Energy (Randall Collins), Discourse Resonance (Duyvendak e.a.) en Feeling Rules (Hochschild). Promotoren zijn Prof. Dr. Jan Willem Duivendak (UvA) en Prof. Dr. Paul Verweel (UU). Co-Promotor is Dr. Bowen Paulle, UHD (UvA).

Go to Research database
Go to Research database