Amsterdam University of Applied Sciences

Dr. B.T. Agricola (Bas)

Telephone:
0624243539
Email:
b.t.agricola@hva.nl
Work address:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Room number:
07A09
Personal website:
Lectoraat 'Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad'
Go to Research database

Bas Agricola is docent-onderzoeker binnen het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam en beleidsmedewerker bij de afdeling Onderwijs en Onderzoek.

HvA Tune In

Bas heeft mee gewerkt aan HvA Tune In, dit driedaage programma voor eerste generatie studenten is 19, 20 en 21 augustus 2019 voor het eerst georganiseerd. In dit programma heeft hij mee gedacht in het ontwerp van het programma. Het programma heeft als doel om eerste generatie studenten beter op weg te helpen om hun studiesucces te laten toenemen. Er zijn data verzameld om de ontwikkeling van eerste generatie studenten te observeren en het programma te kunnen evalueren. Met die uitkomsten kan een herontwerp van het programma volgend jaar aan een nog grotere groep worden aangeboden.

Over het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad onderzoekt het verloop van schoolloopbanen in en op weg naar het hbo van studenten met verschillende onderwijsachtergronden (mbo, havo, vwo) en thuisachtergronden (onder meer verschillen in culturele achtergrond en opleidingsniveau ouders). Het lectoraat brengt de kansen en belemmeringen die deze verschillende studentgroepen op hun pad tegenkomen in kaart, en onderzoekt welke inrichting van onderwijs en begeleiding hen in staat stelt zich te ontplooien in het hbo. Het onderzoeksprogramma beoogt daarmee bij te dragen aan de borging van de kwaliteit en toegankelijkheid van het hbo.

Het team van het Lectoraat 'Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad' bestaat uit vier onderzoekers: Louise Elffers (lector), Mieke van Diepen en Bas Agricola.
Zij werken samen aan verschillende projecten die staan beschreven op www.hva.nl/kansrijke-schoolloopbanen.

Voor vragen over het lectoraat of over een specifiek project kunt u contact opnemen via lectoraatKS@hva.nl , dan zorgen wij dat u met de betreffende onderzoeker(s) in contact komt.

Go to Research database
Go to Research database