Amsterdam University of Applied Sciences

Dr. B.T. Agricola (Bas)

Telephone:
0624243539
Email:
b.t.agricola@hva.nl
Work address:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Room number:
07A09
Personal website:
Lectoraat 'Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad'

Bas Agricola is docent-onderzoeker binnen het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam en docent Voeding en Dietetiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

HvA Tune In

Bas heeft mee gewerkt aan HvA Tune In, dit driedaage programma voor eerste generatie studenten is 19, 20 en 21 augustus 2019 voor het eerst georganiseerd. In dit programma heeft hij mee gedacht in het ontwerp van het programma. Het programma heeft als doel om eerste generatie studenten beter op weg te helpen om hun studiesucces te laten toenemen. Er zijn data verzameld om de ontwikkeling van eerste generatie studenten te observeren en het programma te kunnen evalueren. Met die uitkomsten kan een herontwerp van het programma volgend jaar aan een nog grotere groep worden aangeboden.

Promotie onderzoek

Feedbackconversaties zijn een specifieke vorm van student-docent interactie in het hoger onderwijs. Deze gespreksvorm kan studenten helpen bij het verkrijgen van essentiƫle kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de taak waaraan ze werken. Feedbackconversaties stonden centraal in het promotieonderzoek van Bas Agricola. Hij is op 21 juni 2019 gepromoveerd op het proefschrift 'Who's in Control? Finding Balance in Student-Teacher Interactions'. In vijf empirische studies bij de HAN-opleiding Voeding en Diƫtetiek is de complexiteit van de grote hoeveelheid face-to-face feedback conversaties tussen docenten en studenten ontrafeld.

Over het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad onderzoekt het verloop van schoolloopbanen in en op weg naar het hbo van studenten met verschillende onderwijsachtergronden (mbo, havo, vwo) en thuisachtergronden (onder meer verschillen in culturele achtergrond en opleidingsniveau ouders). Het lectoraat brengt de kansen en belemmeringen die deze verschillende studentgroepen op hun pad tegenkomen in kaart, en onderzoekt welke inrichting van onderwijs en begeleiding hen in staat stelt zich te ontplooien in het hbo. Het onderzoeksprogramma beoogt daarmee bij te dragen aan de borging van de kwaliteit en toegankelijkheid van het hbo.

Het team van het Lectoraat 'Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad' bestaat uit vier onderzoekers: Louise Elffers (lector), Mieke van Diepen, Fiona Veraa, en Bas Agricola.
Zij werken samen aan verschillende projecten die staan beschreven op www.hva.nl/kansrijke-schoolloopbanen.

Voor vragen over het lectoraat of over een specifiek project kunt u contact opnemen via lectoraatKS@hva.nl , dan zorgen wij dat u met de betreffende onderzoeker(s) in contact komt.

Publicaties

Agricola, B. T., van der Schaaf, M. F., Prins, F., & van Tartwijk, J. (2019). Shifting Patterns in Co-regulation, Feedback Perception, and Motivation During Research Supervision Meetings. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1640283

Agricola, B. T., Prins, F., van der Schaaf, M. F., & van Tartwijk, J. (2018). Teachers' diagnosis of students' research skills during the mentoring of the undergraduate thesis. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 26(5), 542. https://doi.org/10.1080/13611267.2018.1561015