E.F. van Battum (Elsbeth)

Email:
e.f.van.battum@hva.nl
Work address:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Room number:
B3.28
Go to Research database

Elsbeth van Battum is afgestudeerd aan de TU Delft en sinds 2008 werkzaam op de Hogeschool van Amsterdam als docent Architectonische Techniek. Binnen deze functie is zij actief in het uitvoerend onderwijs, de curriculumontwikkeling, is zij atelierhouder van het afstudeeratelier Material World enboard member van de ICAT Congress Committee (International Conference of Architectural Technology).

Binnen het onderzoeksprogramma valt zij onder het nog op te richten lectoraat Circulair Bouwen. Momenteel richt zij zich op de inventarisatie en toepassing van secundaire materiaalstromen uit de bouw (urban mining) en de ontwikkeling van bouwmaterialen en bouwelementen uit reststromen en biobased materialen.

Vanaf januari 2016 verbindt zij zich met haar afstudeeratelier aan Fab City Campus. Binnen dit atelier worden voor het wikkelhuis gevelelementen en gevelsystemen uit reststromen en secundaire materiaalbronnen ontwikkeld.

Go to Research database
Go to Research database