Dr. C.G. van Beuningen (Catherine)

Email:
c.g.van.beuningen@hva.nl
Work address:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postal address:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Room number:
KSH6A28
Personal website:
Meer informatie over Catherine van Beuningen
Go to Research database

Catherine van Beuningen (1979) studeerde Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte ze o.a. als docent Nederlands aan de Károli Gáspár Universiteit in Boedapest en verzorgde ze NT2-onderwijs aan volwassen nieuwkomers. Zo ontstond haar fascinatie voor tweede-/vreemdetaalverwerving en taalonderwijs. In 2011 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op een onderzoek naar de effecten van feedback op de schriftelijke taalvaardigheid van meertalige leerlingen.

Tijdens en na haar promotie werkte Catherine van Beuningen als (universitair) docent en postdoconderzoeker aan de UvA. Sinds 2013 is zij als hoofddocent Talenonderwijs & Meertaligheid verbonden aan de HvA-lerarenopleidingen (faculteit Onderwijs en Opvoeding). Van 2017 tot 2021 combineerde zij dit hoofddocentschap met een functie als senior onderzoeker binnen het Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van de Hogeschool Utrecht. Sinds september 2021 is Catherine van Beuningen verantwoordelijk voor de programmalijn ‘Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding’ binnen het Centre of Expertise Urban Education van de HvA. Vanuit die functie initieert en begeleidt zij onderzoeks- en professionaliseringsprojecten rondom de vraag hoe professionals alle talige bagage van kinderen en jongeren effectief als bron voor cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen aanspreken. Haar huidige opleidingstaken concentreren zich met name op curriculumontwikkeling en professionalisering van collega-opleiders.

Go to Research database
Go to Research database