Ms  N.L. Blankvoort (Nadine) MSc

Email:
n.l.blankvoort@hva.nl
Work address:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postal address:
Postbus 2120,1000 CC Amsterdam
Go to Research database

Nadine Blankvoort is onderzoeker bij het lectoraat Ergotherapie: Participatie en omgeving. Zij doet onderzoek naar inburgeringsprogramma’s voor vluchtelingen in Nederland. Binnen haar onderzoek gebruikt zij “Critical Discourse Analysis” om te kijken hoe integratie wordt omschreven in documentatie als pamfletten, lesboeken, toetsen en websites binnen het inburgeringstraject voor vluchtelingen. Wat voor boodschappen krijgen vluchtelingen over wat ze moeten doen en hoe ze moeten leven om te laten zien dat ze “geïntegreerd” zijn en wat voor invloed heeft dit op hun leven in Nederland? Daarnaast onderzoekt zij hoe ‘ goede integratie’ omschreven is binnen burgerinitiatieven voor vluchtelingen in Nederland. Binnen haar onderzoek werkt zij samen met vluchtelingen door naar hun verhalen te luisteren en samen te bekijken wat de verschillende invloeden zijn van zowel programma’s van de overheid als burgerinitiatieven op hun dagelijks leven en hun integratie, als daarvan sprake is. Zij doet dit onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Maastricht: Reseach Group: Inequity, Participation and Globalisation. Naast onderzoeker is Nadine docent bij de opleiding Ergotherapie. Zij is hier Coördinator Internationalisering en Minor Gobal Health.

Nadine heeft haar opleiding gevolgd aan de University of Manitoba Canada: Bachelor Degree University of Manitoba Canada: Psychology and Anthropology en Masters Degree University of Manitoba Canada: Occupational Therapy. Daarnaast heeft zij haar Masters Degree Maastricht University: Global Health behaald.

Go to Research database
Go to Research database