A.H. de Boer (Abram)

profileimage male
Telephone:
0611277698
Email:
a.de.boer@hva.nl
Work address:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Room number:
C.3.22
Go to Research database

Abram de Boer is afgestudeerd als architect aan de TU Delft in 2009. Naast zijn werk als docent doet Abram onderzoek naar mogelijke strategien voor hergebruik van utilitaire gebouwen. Als promovendus (TU Delft 2014 - 2017) onderzoekt hij de hoeveelheid en kwaliteit van leegstaande utilitaire gebouwen binnen de ring van Amsterdam:

""Het bepalen van de cultureel-historische waarde van bestaande gebouwen en de mogelijke waarde voor een gebruiker zijn voorwaardelijk om te komen tot een zorgvuldig hergebruik. Het adaptief vermogen (de mate waarin het gebouw aanpasbaar is) is bepalend voor de toekomst van het gebouw. Zonder gebruik geen toekomst en bij een laag adaptief vermogen geen gebruik.""

Binnen de Hogeschool van Amsterdam is hij verantwoordelijk voor het afstudeeratelier Reconstructing Architecture waarin studenten bouwkundig en -kunstig leegstaande scholen, kantoren, kerken e.d. transformeren.

Go to Research database
Go to Research database