dr. B. Borra (Bernardina)

Alternate phone no.:
0625207193
Email:
b.borra@hva.nl
Work address:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Go to Research database

Dr. Bernardina Borra is architect-stedenbouwkundige en docent-onderzoeker bij de HvA binnen de faculteit techniek, richting stedenbouw. Ze is verbonden aan het lectoraat Bouwtransformatie en het Stedelijk Ontwerp Lab. Daarnaast is Bernardina medeoprichter van SPcitI en de multidisciplinaire Coalitie Ruimte voor Werk.

Haar werk omvat ontwerp, onderzoek, curatorschap, organisatie en moderatie van workshops en lesgeven. Haar specifieke interesse en kennis zijn werkgebieden, transformatiegebieden en de gemengde stad, namelijk ecosystemen van werk in en rondom stedelijke milieus. Haar expertise ligt bij ruimtelijke impact, nieuwe typologieën op verschillende schaalniveaus, strategie, haalbaarheid en betaalbaarheid van productieve werkruimte voor een inclusieve stad. Haar meest recente onderzoekspublicaties zijn MensenWerk 2018, Ecosystemen van werk in de Stad 2020.

Daarnaast is Bernardina expert in coöperatieve en participatieve processen in stedelijke gebiedsontwikkeling. Vele jaren heeft ze wereldwijd aan meerdere projecten gewerkt, van ontwikkelingslanden tot de EU.

In 2014 is ze aan de TU Delft gepromoveerd op “The Architecture of Co-operation, A Project for Organizing Collective Creativity”.

Go to Research database
Go to Research database