J. Broekhuizen (Jonathan)

Telephone:
0648347365
Email:
j.broekhuizen@hva.nl
Work address:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Room number:
05A04
Go to Research database

Jonathan Broekhuizen is onderzoeker bij het Lectoraat Armoede Interventies en Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken. Jonathan is bestuurskundige en psycholoog en houdt zich bezig met de vraag hoe maatschappelijke problemen zoals armoede en gezondheidsverschillen worden gereproduceerd en in stand gehouden door sociaal beleid dat juist tracht het te bestrijden.

Jonathan’s werk richt zich op beleidsevaluatie, participatief actieonderzoek en burgerwetenschap (citizen science). Daarnaast doceert hij onderzoeksmethoden en critical thinking.

Hiervoor heeft hij gewerkt bij de OESO in Parijs en een onderzoeksbureau in Kaapstad gericht op armoede in ontwikkelingslanden. Jonathan heeft een MSc in bestuurskunde van de United Nations University (cum laude) en een research master in psychologie.

Naast zijn werk is Jonathan bestuurslid van Trainingsinstituut Nederland, een ANBI-stichting die zich richt op empowerment van lokale gemeenschappen om te werken aan hun eigen geestelijke en materiële welzijn.

Go to Research database
Go to Research database