Amsterdam University of Applied Sciences

Ms  B.C.M. Devilee (Barbara)

profileimage female
Telephone:
0621157006
Email:
b.c.m.devilee@hva.nl
Work address:
Benno Premselahuis, Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam
Postal address:
Postbus 34,1000 AA Amsterdam
Room number:
03A19
Go to Research database

Barbara Devilee (1975) sloot in 2000 de studie theater, film en televisiewetenschap aan de universiteit van Utrecht af en werkte vervolgens voor diverse culturele instellingen zoals, het international Film Festival Rotterdamm, International Documentary Festival Amsterdam, Cinekid en bij bedrijven organisaties die technologie en onderwijs met elkaar verbinden: Submarine, Apple, Cybersoek en Kennisnet.

In 2008 maakte zij de overstap naar het hoger onderwijs en begon als docent bij de opleiding Media, Informatie en Communicatie (inmiddels Creative Business). In 2014 ronde zij de Master Teaching and Learning in Higher Education cum laude af. Ze heeft een bijdrage geleverd aan een groot aantal onderwijsvernieuwingstrajecten, zoals het ontwikkelen van een nieuwe afstudeervariant, de expertisegroep vernieuwing didactisch concept voor de opleidingen Communicatie en Creative Business.

Daarnaast is zij afstudeercoördinator, teamleider en onderwijsontwikkelaar bij de opleiding Creative Business.

Barbara zet haar onderwijskundige kennis het liefst in binnen onderwijsinnovatietrajecten, dat doe zij ook in haar huidige functie voor het onderzoekprogramma Mensen in Beweging van de HvA.

Het onderzoeksprogramma is een samenwerking van drie faculteiten, de faculteit Gezondheid, de faculteit Voeding, Beweging en Sport en de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe risicogroepen in Amsterdam met behulp van slimme technologie aangespoord kunnen worden om betere leefstijlkeuzes te maken en gezonder te leven door meer beweging en gezonde voeding. Als coördinator onderwijsinnovatie is zij verantwoordelijk voor de structurele verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Door studenten actief te laten deelnemen aan het onderzoek, maar ook door verschillende werkgebieden in het onderwijs beter te laten samenwerken.

Go to Research database
Go to Research database