E.J.P. Desain (Lisette) Msc.

Email:
e.j.p.desain@hva.nl
Work address:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Not present on:
Tuesday

Social media:
Personal website:
Lectoraat Armoede Interventies
Go to Research database

Lisette Desain is sinds 2015 werkzaam bij het Lectoraat Armoede Interventies. De afgelopen jaren heeft zij projecten geleid op het gebied van jongeren en schulden, financiële (zelf)redzaamheid van burgers en is zij projectleider van de verschillende metingen die zijn gehouden om de schuldhulpverlening in Amsterdam te evalueren. Momenteel werkt zij samen met een team aan het NWO project Vindplaatsen verborgen armoede. Tussen 2011 en 2015 werkte zij als senior onderzoeker bij de programmalijn Outreachend werken, Preventie en Herstel. Hier hield zij zich o.a. bezig met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Voordat Lisette kwam werken bij de HvA werkte zij als evaluatiemanager bij Partos, de branchevereniging voor de ontwikkelingssamenwerkingssector en bij Regioplan Beleidsonderzoek op het thema sociale zekerheid en zorg.

Aan de UvA studeerde zij culturele antropologie met als specialisatie antropologie van gender en medische antropologie.

Go to Research database
Go to Research database