Amsterdam University of Applied Sciences

Ms  L. van Dijk (Liselotte)

Telephone:
0621155021
Email:
l.van.dijk@hva.nl
Work address:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Room number:
C-1.08
Go to Research database

Liselotte van Dijk werkt bij de Robot Studio als projectscout en doet als senioronderzoeker toegepast onderzoek bij de Digital Production Research Group (DPRG). De DPRG is verbonden met het Centre of Expertise Urban Technology en werkt binnen de Robot Studio van de HvA. De DPRG onderzoekt de impact van digitale ontwerp- en productietechnologie├źn (industrie 4.0) om urgente maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen pakken. Dit wordt gedaan door onderzoek te integreren in onderwijs en praktijk, in lijn met 3 profileringsthema's van de Faculteit Techniek: Smart Industry, Circular Transition en Designing Future Cities.

Momenteel richten de onderzoeksprojecten zich op het hergebruik van restmaterialen voor circulaire producten en het vinden van bijpassende circulaire businessmodellen. De uitdaging hierbij is om de ecologische, economische en sociale waarde zo goed mogelijk te behouden en waar mogelijk te verhogen.

Ervaring in duurzame productontwikkeling en ondernemen

Liselotte studeerde Industrieel Ontwerpen, specialisatie Innovatie Management, aan de Technische Universiteit Delft. Zij heeft daarna ervaring opgedaan in het naar de markt brengen van duurzame technische ontwikkelingen bij o.a. Philips en Econcern. Naast haar werk voor het onderzoek, werkt Liselotte ook bij de faculteit Techniek als duurzaamheidsadviseur. Om de doelstelling van de HvA, om duurzame koploper te worden, te vertalen naar wat dat betekent voor de Faculteit Techniek.

Go to Research database
Go to Research database