Amsterdam University of Applied Sciences

Ms  L. van Dijk (Liselotte)

Telephone:
0621155021
Email:
l.van.dijk@hva.nl
Work address:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Room number:
C-1.08

Liselotte werkt sinds februari 2016 deeltijds bij de HvA aan onderzoeksprojecten die zich richten op het hergebruik van restmaterialen voor circulaire producten en het vinden van bijpassende circulaire business modellen. De uitdaging hierbij is om de ecologische, economische en sociale waarde zo goed mogelijk te behouden en waar mogelijk te verhogen.

Liselotte studeerde Industrieel Ontwerpen, specialisatie Innovatie Management, aan de Technische Universiteit Delft. Zij heeft daarna ervaring op gedaan in het naar de markt brengen van duurzame technische ontwikkelingen bij o.a. bij Philips en Econcern. Naast een deeltijd aanstelling als onderzoeker werkt Liselotte ook bij de faculteit Techniek, opleiding Engineering, voor het werven van projecten voor het Innovatielab en als aanjager voor het ondernemersprogramma voor studenten die tijdens hun technische studie willen ondernemen.