W.T.A.M. van Doorn (Hemke)

Hemke van Doorn
Email:
h.van.doorn@hva.nl
Work address:
Dr. Meurerhuis, Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam
Postal address:
Postbus 2165,1000 CD Amsterdam
Room number:
A3.64
Go to Research database

Hemke van Doorn is docent-onderzoeker binnen de Academische voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) en het lectoraat Bewegen In en Om School (BIOS). Binnen het lectoraat is hij betrokken bij de projecten Bewegen in Beeld en Het Oog van de Meester. Binnen het project ‘Bewegen in Beeld’ meten onderzoekers de effectiviteit van nieuwe meetinstrumenten, zoals een balansbord en videocamera’s. Het onderzoeksproject geeft objectief inzicht in de individuele ontwikkeling en diversiteit in bewegingsvaardigheid in klassen en verschaft de gymleraar handvatten voor lessuggesties ter bevordering van bewegingsvaardigheid.

Hemke is afgestudeerd bewegingswetenschapper en promoveerde in 2009 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn promotieonderzoek onderzocht hij de relatie tussen visie voor perceptie en visie van actie en hoe deze twee elkaar beïnvloeden tijdens het uitvoeren van een beweging. In 2009-2010 was Hemke functioneel beheerder van digitale onderwijsapplicaties aan de VU voor Blackboard. Hij werkt sinds 2011 bij de ALO Amsterdam als docent Onderzoek, Fysiologie en Motorisch Leren.

Go to Research database
Go to Research database