drs. M.E. Dozy (Martijn)

Telephone:
0621155626
Email:
m.e.dozy@hva.nl
Work address:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postal address:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Room number:
02A28

Wie ben je en welke rol heb je binnen de opleiding?

Martijn Dozy is bij de masteropleiding Pedagogiek betrokken docent binnen de onderzoekslijn en als afstudeerbegeleider. Verder verzorgt Martijn de keuzemodule ICT in het onderwijs.

Wat breng jij de opleiding en de studenten?

Creatief- , conceptueel- en meedenken, brede interesse en humor.

Je werkervaring

Binnen de masteropleiding coördineert Martijn de module Onderzoeksmethoden 1 en is hij docent onderzoeksmethoden 3. Hij begeleidt tevens studenten bij het afstuderen.
Martijn is een verbindende schakel tussen de bachelor- en de masteropleiding Pedagogiek. Sinds 2009 vervult hij meerdere rollen in de bacheloropleiding Pedagogiek. Hij is bij de bacheloropleiding docent en afstudeerbegeleider. Daarnaast is Martijn ICT-coördinator, lid van de toetscommissie en coördineert hij de module ‘Werkplekleren jaar 1’. Ook is hij incidenteel betrokken bij curriculumontwerp.

Voor zijn loopbaan bij de Hogeschool van Amsterdam van start ging heeft Martijn ervaring opgedaan als locatiecoördinator bij een kinderopvang.

Genoten opleidingen

Martijns interesse in onderwijs en pedagogiek werd gewekt door het geven van judolessen aan kinderen, waarna hij in 2000 startte aan de Pabo bij Ichthus Hogeschool. Na de propedeuse stapte hij over naar de opleiding Gezinspedagogiek van de Universiteit Leiden. Na het succesvol afronden van deze opleiding heeft hij in 2008 de mastertitel van de masteropleiding Child and Family Studies aan de Universiteit Leiden behaald.

Voor zijn rol in de toetscommissie heeft Martijn de training WHW-Proof toetscommissie met succes afgerond. Daarnaast is hij in het bezit van de Senior Kwalificatie Examinering.

Op het vlak van coaching is Martijn in het bezit van twee verschillende certificaten voor Video Interactie Begeleiding (VIB).

Lid van…

Als lid van de medezeggenschapsraad- en de ouderraad van de Fortgensschool denkt Martijn mee over beleidsgerelateerde vraagstukken zoals het bespreken van de resultaten van de oudertevredenheidspeiling. Ook meer onderwijsinhoudelijke onderwerpen, zoals ICT in het onderwijs en handelingsgericht werken komen hier aan bod.