dr. J.A.G. Elshout (Judith)

Lecturer and researcher
Telephone:
0611732775
Email:
j.a.g.elshout@hva.nl
Work address:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
, Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Personal website:
www.judithelshout.nl
Go to Research database

Judith Elshout is gepromoveerd socioloog. In 2008 studeerde zij cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam met een scriptie over de ontwikkeling van fitnesscentra in Nederland en motivaties om te fitnessen. In haar proefschrift Roep om respect (2016) bestudeert zij hoe werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hun zelfrespect behouden in een meritocratiserende samenleving. Bronnen van respect en zelfrespect en de rol van een geldelijke beloning in de opbouw van zelfrespect staan centraal in haar proefschrift.

Momenteel is Judith verbonden aan het lectoraat Arbeid en Menselijk Kapitaal in Transitie, bij het Centre for Applied Research on Economics and Management (Faculteit Business en Economie). Daar doet zij onderzoek naar skillsbased werven en selecteren en werkte zij als senior onderzoeker bij het Amsterdams Experiment met de Bijstand. Bij de opleiding Social Work is Judith afstudeerbegeleider en zoekt en onderhoudt zij verbinding met opdrachtgevers van scriptieonderzoek.

Eerder werkte zij bij de lectoraten Stedelijk Sociaal Werken en Armoede Interventies, beide bij het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (Faculteit Maatschappij en Recht).

Het Amsterdams Experiment met de Bijstand: https://www.hva.nl/carem/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/2018/amsterdamse-experiment-met-de-bijstand.html

Judiths eigen website: https://www.judithelshout.nl/

Go to Research database
Go to Research database