J. Falek (Jos)

Telephone:
0620634469
Email:
j.falek@hva.nl
Work address:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Room number:
B3.28

Jos Falek is docent Geotechniek binnen het Onderzoeksprogramma Urban Technology. Daarnaast doet hij onderzoek naar het herstel van kademuren en bruggen in Amsterdam en het ontwerp van nieuwe kademuren en brugconstructies in binnenstedelijke gebieden.

De Amsterdamse kademuren en bruggen verkeren in slechte staat. Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad te kunnen waarborgen zijn op korte termijn innovatieve ontwerp-oplossingen nodig. Bovendien is Jos er van overtuigd dat grachten – bij een goede stedelijke inpassing – meerwaarde hebben voor de beleving van een stad. Daarom besteedt hij in zijn onderzoek ook aandacht aan de inpassing van kademuren in nieuwe stedelijke contexten.

Onderhoud en renovatie

Vanaf het begin van zijn carrière werd Jos geconfronteerd met de onderhoudsproblematiek van kademuren. Hij richtte zich vooral op inspectie en planvorming voor de renovatie. Ook is hij betrokken geweest bij het herstel van de Singelstructuur in Utrecht. Hij hield zich vooral bezig met het herstel van de werfkelders en monumentale bruggen, altijd vanuit zijn speciale interesse voor de overgang van grond naar constructies.

Daarnaast heeft Jos ervaring met het ontwerpen van weg- en waterbouwkundige constructies, bouwkuipen, viaducten en bruggen. In zijn tijd bij de gemeente Utrecht werkte hij – naast herstel van de Singelstructuur - vooral aan zaken als kunstwerken in de HOV-routes, geluidschermen, bruggen en kademuren.

Ervaring en expertise

  • Hbo-opleiding Civiele Techniek, richting Constructies
  • Tekenaar / constructeur bij ingenieursbureau Oranjewoud
  • Constructeur en senior-adviseur bij het ingenieursbureau van de gemeente Utrecht
  • Oprichter van een constructieadviesbureau dat zich bezighield met geluidsschermen, bruggen, viaducten en geotechnische constructies