Dr. J. Gradener (Jeroen)

Reseracher / teacher
Email:
j.gradener@hva.nl
Work address:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Not present on:
Monday, Tuesday

Personal website:
Lectoraat Youth Spot
Go to Research database

Jeroen is in 1994 afgestudeerd als cultuurpsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sindsdien is hij actief geweest als publicist, adviseur en programmamaker op het terrein van integratie, sociaal beleid en cultuurpolitiek. In 2001 werd hij in deeltijd docent Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) aan de AVANS Hogeschool. Eind 2006 maakte hij de overstap naar CMV aan de Hogeschool van Amsterdam, waar hij tot eind 2009 tevens betrokken was bij de ontwikkeling en uitvoering van de Master Social Work.

De interesses van Jeroen liggen op het snijvlak van samenlevingsopbouw, professionalisering en methodiekontwikkeling. Momenteel voert hij promotieonderzoek uit naar de legitmiteit van opbouwwerk/community development legitimatiekader voor opbouwwerkpraktijken. Op ad hoc basis is hij actief bij trainingen van (opbouwwerk-)professionals en projecten binnen het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek.

Onderzoek

Jeroen werkt sinds 2016 als senior-onderzoeker in Amstelveen in het kader van de Werkplaats Sociaal Domein met een focus op actief burgerschap en collaborative governance . Voorjaar 2020 rondde hij samen met zijn collega’s een procesevaluatie af van het Leertraject Sociale Basis in deze stad. Op basis van dit onderzoek richten ze zich op de verdere ontwikkeling van bewonersgestuurde wijkontwikkeling in Amstelveen

Advies

Jeroen is als adviseur betrokken bij het project Noordas van de Protestantse Diaconie Amsterdam. Dit door de Open Society Foundation (https://www.opensocietyfoundations.org/) gefinancierde project richt zich op het stem geven aan, en organiseren van bewoners in Amsterdam Noord die in armoede leven.

Bestuur

Jeroen is sinds 2015 bestuurslid van Design Arbeid. Deze stichting ontwerpt en onderzoekt met artistieke middelen de mogelijkheid voor ontmoeting en zeggenschap in de publieke ruimte.

https://designarbeid.nl/

Netwerk

Go to Research database
Go to Research database