drs. M.A. Hoijtink (Marc)

Email:
m.a.hoijtink@hva.nl
Work address:
Jan Bommerhuis, Wibautstraat 80-86, 1091 GP Amsterdam
Postal address:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Not present on:
Monday

Go to Research database

Marc Hoijtink is senior onderzoeker bij het lectoraat stedelijk sociaal werk en hoofdredacteur van het vakblad sociaal werk. Hij studeerde cum laude af in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en maatschappelijk werk aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij publiceerde in Journal of Social Intervention, Beleid en Maatschappij, Bestuurskunde, Vakblad Sociaal werk en Sociale vraagstukken. Hij zat in de redactie van en schreef hoofdstukken voor boeken over sociaal beleid en sociaal werk, zoals De verhuizing van de verzorgingsstaat (‘verplichte kost voor elke sociaal werker’, Prof. Dr. Andries Baart), Professionalisering van sociaal werk. Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen (‘het nieuwe standaardwerk’, Jan Willem Bruins, directeur van de beroepsvereniging voor sociale professionals, BPSW), Professional Under Pressure. The Reconfiguration of Professional Work in Changing Public Services (‘This volume stands as testimony to wider intellectual shifts within the field and their implications for policy and practice’ - Michael Reed, Prof. Dr. Cardiff Business School) en De Brede Basis van Sociaal Werk. Grondslagen, methoden en praktijken. Als docent is hij verbonden aan de master social work van de Hogeschool van Amsterdam.

Go to Research database
Go to Research database