Amsterdam University of Applied Sciences

Mr  A.S. de Jong (Anne)

Telephone:
0648275920
Email:
a.s.de.jong@hva.nl
Work address:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postal address:
Postbus 2126,1000 CC Amsterdam

Anne de Jong werkt als datasteward voor Urban Vitality. In 2011 studeerde hij af als bewegingswetenschapper. Daarna ging hij aan de slag bij de Stichting hiv monitoring waar hij nog steeds 2 dagen per week werk als datamanager. Bij de HvA houdt Anne zich bezig met de uitfasering van de Research Manager en de implementatie van Castor; een nieuw dataverzamel- en opslagsysteem. Daarnaast is hij betrokken bij het FAIR data project.