Amsterdam University of Applied Sciences

Ms  I.T. Kat (Ilse)

Email:
i.t.kat@hva.nl
Work address:
Dr. Meurerhuis, Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam
Postal address:
Postbus 2165,1000 CD Amsterdam
Room number:
B1.26
Go to Research database

Ilse Kat is projectleider bij het lectoraat Bewegen In en Om School. Zij werkt onder andere voor het MAMBO-project. Daarnaast is ze betrokken bij het promotietraject van Anne den Uil (Wat Bewegen Beweegt in combinatie met Voorkomen Achterstanden Motoriek op School).

In 2014 studeerde Ilse af bij de opleiding Bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool.

Go to Research database
Go to Research database