C. van der Kooi (Caroline) PhD

Telephone:
0641432848
Email:
c.van.der.kooi@hva.nl
Work address:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam

Caroline van der Kooi werkt als Business Developer Zero Emissions bij Centre of Expertise (CoE) City Net Zero. CoE City Net Zero werkt aan drie missies: zero emissions, zero waste, en zero impact of climate extremes in de Metropoolregio Amsterdam. In haar rol als Business Developer stimuleert Caroline innovatief onderzoek op het thema energietransitie en op het versterken van de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en onze partners.

Motivatie

Energietransitie is een grote maatschappelijke uitdaging die vele facetten raakt: bijvoorbeeld techniek, governance en gedrag. Er valt op al deze facetten nog genoeg te onderzoeken. De kennis en innovaties die hieruit voortkomen, kunnen bijdragen aan een duurzaam energiesysteem. Caroline draagt graag bij aan het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden om de energietransitie te versnellen. Want naast dat het een grote uitdaging is, voelt Caroline ook de urgentie om nu te handelen en te werken aan een duurzame toekomst.

Werkte eerder aan..

Caroline is gepromoveerd op het vraagstuk klimaatadaptatie in stedelijk beleid. Als onderdeel van het Kennis voor Klimaat-programma onderzocht zij hoe gemeenten klimaatadaptatie kunnen integreren in hun dagelijks beleid. Vervolgens heeft ze een postdoc gedaan naar publiek-private verantwoordelijkheden bij klimaatadaptatie. Daarnaast gaf ze les in diverse vakken over environmental governance, duurzaam ruimtegebruik en onderzoeksmethoden. In totaal publiceerde ze meer dan 20 artikelen over klimaatadaptatie en governance-vraagstukken.

Na haar academische carrière heeft Caroline als projectconsultant gewerkt bij en met gemeenten op diverse thema’s, waaronder de verduurzaming van woningen en bedrijventerreinen, het windmolenbeleid en vraagstukken omtrent warmtenetten.

Ervaring en expertise

  • kennis over de energietransitie en beleid
  • werkt gericht aan de integratie onderzoek, onderwijs en praktijk