G.A.F. Koning-van den Hogen (Gudy)

Telephone:
0621156482
Email:
g.koning@hva.nl
Work address:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Room number:
A5.A04
Not present on:
Wednesday, Friday

Go to Research database

Gudy Koning-van den Hogen werkt als assistente voor het kenniscentrum AKMI. In haar functie switcht zij van notuleren lectorenberaad naar webredactie en van afspraken maken naar praktische ondersteuning op het gebied van evenementen, vergadering en communicatie. Zij zoekt altijd naar korte(re) lijnen tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld en fungeert zowel als vraagbaak binnen de HvA-organisatie als kritische vragensteller naar de onderzoekers. Voor de faculteit FMR fungeert zij als Pure-beheerder (database research output).

Go to Research database