drs. L. Lopes De Leao Laguna (Luca)

Email:
l.lopes@hva.nl
Work address:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 803,1000 AV Amsterdam
Room number:
7A32
Go to Research database

Luca Lopes de Leao Laguna werkt sinds 2007 voor de Hogeschool van Amsterdam. Zij is als docent verbonden aan de opleiding HRM en als onderzoeker aan het lectoraat Gedifferentieerd Human Resource Management (gHRM). In eerder onderzoek heeft zij zich bezig gehouden met projecten rondom de professionalisering van docenten in onderzoek en sociale innovatie in de zorg. Sinds 2014 is zij promovenda en doet onderzoek naar: Onderzoekend werken in de HRM-praktijk: onderzoek als professionaliseringinstrument van Human Resource Management.

Voor dit promotieonderzoek heeft Luca een NWO promotiebeurs ontvangen.

Go to Research database
Go to Research database