drs. D.J. Mak (Jodi)

Senior Researcher
Telephone:
0621156444
Email:
d.j.mak@hva.nl
Work address:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Room number:
A5.A04
Not present on:
Friday

maandagmiddag afwezig

Personal website:
Lectoraat Armoede Interventies
Go to Research database

Jodi Mak studeerde Pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie Studies van Jeugd & Gezin. Zij is sinds 1 januari 2017 werkzaam als Senior Onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies. Hiervoor werkte zij ruim 15 jaar bij het Verwey-Jonker Instituut waar zij uiteenlopend lokaal, nationaal en internationaal onderzoek verrichtte naar onder meer jeugdparticipatie, huiselijk geweld en jeugd in armoede.

Voor het Lectoraat Armoede Interventies was zij tussen 2017 en 2021 projectleider van het onderzoek naar ‘Van Schulden naar Kansen’: een programma van Nationale- Nederlanden, Aegon en het lectoraat Armoede Interventies dat in 7 steden gericht was op het terugdringen van armoede en schulden. In totaal werden 85 lokale informele armoede- en schuldenprojecten ondersteund. Het lectoraat onderzocht de effecten van deze initiatieven op financiële zelfredzaamheid en hoe de projecten zich ontwikkelden.

Momenteel is zij projectleider van het tweejarige onderzoek ‘Jongerenwerkers aan zet in de strijd tegen armoede en schulden’: een handelingsonderzoek in samenwerking met het lectoraat Youth Spot, 15 jongerenwerkorganisaties en jongeren. Het onderzoek beoogt in kaart te brengen met welk aanbod jongerenwerkers werken aan armoede en schulden en hoe zij dit aanbod en bijbehorende methodisch handelen verder kunnen versterken zodat dit (duurzaam) kansen biedt voor jongeren ie opgroeien in (dreigende) armoede en/of met (dreigende) schulden.

Daarnaast doet zij onderzoek naar de opbrengsten van de Amsterdamse Familieschool, een vernieuwend initiatief van de gemeente Amsterdam om kansenongelijkheid tegen te gaan en de leefwerelden van kinderen binnen en buiten de school beter op elkaar af te stemmen. Tevens doet ze actie-onderzoek op deze familiescholen om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een armoede-aanpak bv door het instellen van een familieloket/servicepunt waar ouders onder meer met financiële vragen/problemen terecht kunnen.

Go to Research database
Go to Research database