drs. D.J. Mak (Jodi)

Senior Researcher
Telephone:
0621156444
Email:
d.j.mak@hva.nl
Work address:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Room number:
A5.A04
Not present on:
Friday

maandag-, donderdagmiddag afwezig

Go to Research database

Jodi Mak studeerde Pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie Studies van Jeugd & Gezin.
Zij is sinds 1 januari 2017 werkzaam als Senior Onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies.

Hiervoor werkte zij ruim 15 jaar bij het Verwey-Jonker Instituut waar zij uiteenlopend lokaal, nationaal en internationaal onderzoek verrichtte naar onder meer jeugdparticipatie, huiselijk geweld en jeugd in armoede. De afgelopen jaren deed Jodi veel onderzoek voor verschillende gemeenten naar jongeren in armoede. Het in 2013 voor de Kinderombudsman uitgevoerde onderzoek ‘Kinderen in Armoede in Nederland’ is een voorbeeld van een van de nationale projecten waar zij aan verbonden is geweest. In het verlengde van dit onderzoek vervaardigde ze een handreiking hoe jeugdigen in armoede te laten participeren in beleid dat op hen betrekking heeft. Voor het KANS-fonds evalueerde ze 30 interventies binnen het programma ‘opvoeden en opgroeien in armoede’. Ook ontwikkelde en begeleidde Jodi een methodiek voor o.a. dak- en thuislozen om zelf hun maatschappelijke opvang te beoordelen: PAja! Deze methodiek is in verschillende maatschappelijke opvangvoorzieningen met succes ingezet.

Voor het Lectoraat Armoede Interventies is zij projectleider van het onderzoek ‘Van schulden naar kansen’. Dit onderzoek gaat over het terugdringen van armoede door probleemschulden in 9 steden.

Go to Research database
Go to Research database