Dr A.L.W.M. Nabben (Ton)

Alternate phone no.:
0623741172
Email:
a.l.w.m.nabben2@hva.nl
Work address:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
, Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Room number:
12A 02
Go to Research database

Ton Nabben (1961) is gepromoveerd als criminoloog op het uitgaansleven in Amsterdam (High Amsterdam: ritme, roes en regels in het uitgaansleven, 2010). Hij doet (kwalitatief) onderzoek naar jongerenculturen, drugsgebruik, drugsbeleid en criminaliseringsprocessen in het algemeen. Hij is betrokken bij de uitgaansmonitor Antenne (Amsterdam en Gooi en Vecht).

Als onderzoeker heeft hij veel ervaring met de zogeheten hidden populations (o.a. zwerfjongeren, fietsendieven, jongensprostitués, hangjongeren, jongeren met taakstraffen, straatdealers en crackgebruikers) en heeft in zijn veldwerk vaak moeten laveren langs de ‘rafelranden’ in steden en dorpen.

Hij is lid van twee landelijke commissies (CAM en DIMS; beide door VWS geïnitieerd) waar actuele ontwikkelingen op drugs- en gebruikersmarkten op de voet worden gevolgd.

Go to Research database
Go to Research database