Amsterdam University of Applied Sciences

Ms  S. Nissink (Sanne)

Telephone:
0621157906
Email:
s.nissink@hva.nl
Work address:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postal address:
Postbus 2125,1000 CC Amsterdam
Room number:
C204

Sanne Nissink is projectleider in het door ZonMW gesubsidieerde project Wijk-Up Call! – Leernetwerk Amsterdam Zuidoost. Met Berna Sol werkt zij met een projectgroep samen om het toenemende aantal thuiswonende ouderen in Amsterdam Zuidoost van passende integrale zorg en ondersteuning te voorzien. Hiervoor is een netwerk opgezet om nauwe samenwerking tussen zorgprofessionals en professionals uit het welzijnsdomein en (praktijk)onderwijs voor mbo en hbo op de scheidslijn van zorg en welzijn te realiseren. Een eerste concreet resultaat is de recente start van de Interprofessionele Academische Leerwerkplaats Amsterdam Zuidoost, waarin studenten van verschillende gezondheidszorgopleidingen uit de wijk en wijkkliniek met elkaar samenwerken.

Naast dit project is Sanne docent bij de HvA-opleiding Verpleegkunde. Naast Evidence Based Practice geeft zij ondersteunende lessen bij stages, is zij afstudeercoördinator en leidt zij een project om studenten met (dreigende) studievertraging geen onnodige (verdere) vertraging op te laten lopen.

Sanne studeerde in 1999 af als verpleegkundige aan de Hogeschool van Amsterdam en haalde in 2010 haar Master Evidence Based Practice aan de Universiteit van Amsterdam.