Amsterdam University of Applied Sciences

Mr  P.J.M. Rijnierse (Paul)

Telephone:
0621156464
Email:
p.j.m.rijnierse@hva.nl
Work address:
Benno Premselahuis, Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam
Postal address:
Postbus 40,1000 AA Amsterdam
Room number:
BPH 04
Not present on:
Monday

Paul Rijnierse is programmamanager bij het lectoraat Digital Archiving & Compliance.

Als programmamanager schreef hij een businessplan voor het lectoraat en is hij organisatorisch verantwoordelijk voor de onderzoeksprojecten die, mede in overleg met het bedrijfsleven, overheid en de kenniskring, zijn genitieerd.

Onderwijs en onderzoek hebben altijd zijn interesse gehad. Rijnierse is een ondernemende academicus die onderwijs en onderzoeksprojecten kan verbinden met het bedrijfsleven. Hij schreef mee aan de publicatie The modern Librarian as cultural entrepreneur (BOBCATSS, 2006).

Rijnierse studeerde Economie aan de Vrije Universiteit. In de jaren negentig werkte hij als opleidingsmanager bij deeltijd heao-opleidingen. Ook werkte hij als docent bij Media, Informatie en Communicatie (MIC) van de Hogeschool van Amsterdam. Die functie combineerde hij met zijn functie als lid van bestuur bij de Centrale Medezeggenschapsraad.