Dr W.F. Rinnooy Kan (Willemijn)

Email:
w.f.rinnooy.kan@hva.nl
Work address:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postal address:
Postbus 505,1000 AM Amsterdam
Go to Research database

Willemijn Rinnooy Kan studeerde politicologie (BSc), religiestudies (MA) en sociologie (MSc) voordat zij begon aan haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. In haar proefschrift ‘The school as practice ground: youth citizenship in schools as communities’ heeft zij scholen onderzocht als oefenplaatsen voor burgerschap, waar jonge mensen niet alleen burgers worden, maar ook al burgers zijn en aan burgerschap doen. Aan de HvA vervolgt zij haar onderzoek naar het burgerschap van jonge mensen, in het bijzonder binnen de schoolcontext: van basisschool tot hoger onderwijs.

Met haar onderzoek wil zij bijdragen aan reflectie op de implicaties van jonge mensen serieus nemen als medeburgers. Daarvoor doet zij uiteenlopend onderzoek naar de manieren waarop het burgerschapspotentieel van scholen beter benut kan worden, bijvoorbeeld in onderzoek naar de vraag hoe maatschappelijke vraagstukken als ongelijkheid, diversiteit en duurzaamheid al op de basisschool verkend kunnen worden met leerlingen.

Go to Research database
Go to Research database