R.H.D. de Roo (Rosanne)

Email:
r.h.d.de.roo@hva.nl
Work address:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Room number:
C073
Go to Research database

Rosanne werkt sinds 2019 voor het Project LocalDNA. Met dit project wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld, die een effectief gebruik van snelle mobiele DNA-technieken door forensische rechercheurs, en een snelle informatiestroom tussen ketenpartners van de politie, het Nederlands Forensisch Instituut en het Openbaar Ministerie mogelijk maakt. Rosanne richt zich vooral op het bedenken en uitwerken van de parameters die ons in staat gaan stellen een effectiviteitsanalyse uit te kunnen voeren. De uitkomstmaten gaan gebruikt worden om de snelle DNA-onderzoeksroute te optimaliseren en te implementeren in de opsporingspraktijk.

Betrouwbare DNA-analyses
De reden dat Rosanne zich inzet voor dit project is omdat professionals in de strafrechtketen een grote behoefte hebben aan snelle en betrouwbare DNA-analyses die buiten de laboratoria bij een plaats delict kunnen worden uitgevoerd. Een sneller opsporingsproces draagt bij aan een betere aanpak van criminaliteit.

Specialisatie forensische biologie
Sinds 2019 is Rosanne afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met de master Forensic Science (specialisatie forensische biologie). Hiervoor heeft zij een master Psychologie (specialisatie klinische neuropsychologie) en een bachelor psychobiologie behaald. Haar afstudeer onderzoeken waren in diverse richtingen, waaronder de datering van botbreuken met biomarkers, het gedrag van de forensische opsporing op de plaats delict, en het effect van hersenstimulatie bij patiënte met auditieve hallucinaties.

Naast haar functie als onderzoeker werkt Rosanne als Forensisch medewerker voor het Gerechtshof van Arnhem- Leeuwarden.

Ervaring en expertise
Plannen, presenteren, communicatie, organiseren, onderzoek doen

Go to Research database
Go to Research database