S.M.B. Robben (Saskia)

Telephone:
0621157049
Email:
s.m.b.robben@hva.nl
Work address:
Theo Thijssenhuis, Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam
Postal address:
Postbus 2728,1000 CS Amsterdam
Room number:
04A27
Personal website:
Website Kenniscentrum FDMCI
Go to Research database

Saskia Robben, MSc. is onderzoeker en projectleider bij het lectoraat Digital Life en doet onderzoek op het gebied van zorg en (nieuwe) technologie.

Onderzoek

Haar onderzoek richt zich op het ontwikkelen van analysemethoden voor het meten van gezondheid met omgevingssensoren of draagbare sensoren bij mensen thuis. Ook heeft ze zich beziggehouden met het ontwikkelen van innovatieve interfaces die sensor data tonen aan verschillende gebruikersgroepen.

Motivatie

Ze vind het belangrijk dat ze haar kennis van Kunstmatige Intelligentie in kan zetten voor een betere wereld. Ze zoekt daarom altijd projecten die te maken hebben met het verbeteren van de zorg, en daarnaast geeft ze haar kennis als docent bij HBO-ICT ook mee aan een nieuwe generatie studenten.

Huidige projecten

Saskia Robben werkt op dit moment aan verschillende onderzoeksprojecten zoals het project De Interactieve Woonkamer (Guiding Environment) in samenwerking met onder andere de Hogeschool Arnhem Nijmegen. In dat project is samen met eindgebruikers een prototype ontwikkeld van een interactieve woonkamer voor het ondersteunen van thuiswonende mensen met dementie bij hun dagstructuur. Dit prototype is onder andere geïnstalleerd in de Empathische Woning.

Huidige onderwijsactiviteiten

Als docent bij HBO-ICT was ze betrokken bij het oprichten van de minor Zorgtechnologie. De laatste jaren doceert ze voornamelijk over AI-algoritmes en tools voor data-analyse bij het semester Big Data en de minor Applied Artificial Intelligence.

Opleiding

Ze is in 2011 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de Kunstmatige Intelligentie / Cognitiewetenschap. Haar bachelorproject was gericht op Bayesiaanse netwerken voor borstkankerscreening en haar masterproject bij TNO op de ontwikkeling van sociale robotica voor kinderen met diabetes.

Voor een overzicht van publicaties kijk op: http://digitallife.nl/team/saskia-robben

Go to Research database
Go to Research database