Amsterdam University of Applied Sciences

Ms  Y. Slaats (Yanti)

Email:
y.slaats@hva.nl
Work address:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Room number:
B6.28
Go to Research database

Yanti Slaats

Yanti Slaats rondde in 2013 de studie Product Design af aan de Hogeschool van Amsterdam. Haar interesse ligt bij de interactie van mens en product en het ontwikkelen van toepassingen van duurzame technologie door middel van ontwerpend onderzoek.

Sinds 2014 is Yanti verbonden aan het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Faculteit Techniek als onderzoeker binnen het onderzoeksthema Circular Design & Smart Production. Zij doet onderzoek naar consumentenacceptatie voor nieuwe toepassingen van technologie en naar de sociale en ecologische impact van deze toepassingen. In het onderzoek worden creatieve technieken en methoden ingezet om prototypes te ontwikkelen die een indruk geven van mogelijke manieren van gebruik en verschijningsvorm van de nieuwe technologie in de toekomst.

Sinds 2015 is Yanti ook werkzaam bij de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en het Amsterdam Creative Industries Network als coördinator van het Digital Life lab. Dit onderzoekslab richt zich op digitale creatieve oplossingen voor het gezond en vitaal houden van bewoners van de stad.

Yanti Slaats

Yanti Slaats holds a Bachelor’s degree in Product Design at the Amsterdam University of Applied Sciences. She has an interest in human product interaction and the development of products based on sustainable technology.

Since 2014 she is working as a researcher for the Urban Technology research program of the faculty of Technology of the Amsterdam University of Applied Sciences. The focus of her research is on consumer acceptance of innovative technologies and the social and ecological impact of these technologies. Creative techniques and research methods are used to develop prototypes that give an impression of the future use and appearance of innovative technologies.

Since 2015 Yanti is also working at the faculty of Digital Media and Creative Industries and the Amsterdam Creative Industries Network as coördinator of the Digital Life lab. This is a research lab that focuses on digital creative solutions for health and wellbeing in urban context.

Go to Research database
Go to Research database