drs. A.M.C. Stigter (Anja)

Telephone:
0621155780
Email:
a.stigter@hva.nl
Work address:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postal address:
Postbus 36180,1020 MD Amsterdam
Room number:
2A14

Quote gerelateerd aan het onderwijs

Listen with the intent to understand, not the intent to reply - S. Covey
(Luister met de bedoeling te begrijpen, niet met de bedoeling om te beantwoorden)

Wie ben je en welke rol heb je binnen de opleiding?

Anja Stigter vervult met grote passie en plezier meerdere rollen binnen de master Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Anja beoordeelt het Praktijkdossier van studenten in hun afstudeerfase en is coach persoonlijke en professionele ontwikkeling voor alle eerste- en tweedejaars masterstudenten. Daarnaast doceert Anja binnen de modules ‘Advies en begeleidingsvaardigheden’ en ‘De professionial en de lerende organisatie’.

Wat breng jij de opleiding en de studenten?

Anja verzorgt met veel plezier het onderwijs waarbij activerende didactiek en de eigen inbreng van studenten centraal staat. Ze krijgt er energie van om studenten te inspireren en te motiveren bij het ontwikkelen van een persoonlijke en professionele visie. Hiermee kunnen studenten bewuste keuzes maken en die uitdragen naar de cliënten, het team en de organisatie. Ook begeleidt ze studenten graag bij het ontwikkelen van hun talenten, waarmee ze kunnen experimenteren op de werkvloer.

Je werkervaring

Anja is sinds 2010 coördinator van de minor Coachen en Begeleiden in het Pedagogische Werkveld. Deze minor sluit aan op actuele coachingsvraagstukken uit het pedagogisch werkveld in de grote stad. Sinds 2014 is Anja verantwoordelijk voor de professionalisering van docenten op het beroepsbekwaam beoordelen binnen de tweedegraadslerarenopleidingen en de Pabo. Als gecertificeerd assessor is Anja sinds 2015 betrokken bij het Zij-instroom in Beroep traject. Hiervoor was zij teamcoördinator van de lerarenopleiding Pedagogiek en Instituutsopleider bij ROC van Amsterdam, College West.

Sinds 2009 heeft Anja een eigen bedrijf met als speerpunt het coachen en begeleiden van teams bij de implementatie van onderwijsvernieuwingen.

Genoten opleidingen

Met haar bachelor van Academie voor Lichamelijke Opvoeding op zak startte Anja de bachelor Leraar Pedagogiek waarna zij in 2009 haar master Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam behaalde. Bij de Transactionele Academie heeft Anja in 2012 succesvol de opleiding coachen en begeleiden afgerond. Tevens is zij een gecertificeerd assessor beroeps bekwaam beoordelen.

Lid van…

Anja Stigter is lid van verschillende organisaties die allen als doel hebben het onderwijs in Nederland te optimaliseren. Onder andere de ‘curriculumcommissie HBO-Pedagogiek’ en de ‘Landelijke werkgroep lerarenopleiding Pedagogiek: ontwikkelen basiskennis’ maken hier deel van uit. Ook is Anja lid van de Nederlandse Vereniging voor Transactionale Analyse. Deze vereniging biedt leden de mogelijkheid te werken aan hun persoonlijke groei en ontwikkelen. Anja is tevens adviseur van de visitatiecommissie HAN Instituut voor Leraar en School.