D.X. Sumter (Deborah)

Telephone:
0628606203
Email:
d.x.sumter@hva.nl
Work address:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Go to Research database

Werkt aan..

Duurzaam ontwerpen, specifiek ontwerpen voor de circulaire economie.

Motivatie

Ik vind het van belang om voor de generaties na ons een leefbare wereld achter te laten. In mijn persoonlijke leven probeer ik dan ook - waar het kan - producten te hergebruiken, repareren en tweedehands te kopen.

Werkte eerder aan..

In mei 2021 promoveerde Deborah op het onderwerp “Competenties voor circulair ontwerpen” (TU Delft). De vraag die hieraan ten grondslag lag, was: welke vaardigheden moeten ontwerpers bezitten om circulaire producten en services te kunnen ontwerpen? Uit haar onderzoek kwam een set van 9 sleutelcompetenties naar voren, waaronder circulair systeemdenken en circulair impact assessment. Lees hier meer over dit onderwerp. Haar proefschrift vind je hier terug.

Achtergrond

Van 2020-2022 werkte Deborah als communicatie- en kennismanager bij Leiden-Delft-Erasmus Universiteit, waar ze verantwoordelijk was voor het bepalen van de communicatie- en kennisvalorisatiestrategie, het organiseren van events en het hosten van de Uit de Ivoren Toren podcast. Hiernaast zette ze samen met haar collega van onderwijs de jaarlijks terugkerende interdisciplinaire afstudeerateliers op.

Ervaring en expertise

  • Expertcompetenties voor circulair ontwerpen
  • Ontwerpen voor maatschappelijke verandering (social design)
  • Kwalitatief onderzoek
  • Faciliteren van (creatieve) workshops
  • Organiseren van kennisbijeenkomsten
Go to Research database
Go to Research database