Amsterdam University of Applied Sciences

Ms  J.A. Treffers (Anneke)

Telephone:
0620634908
Email:
j.a.treffers@hva.nl
Work address:
Leeuwenburg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Room number:
B03.28
Go to Research database

Anneke Treffers is in 1995 als architect afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Na op architectenbureaus te hebben gewerkt is zij sedert 2004 verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam als docent stedenbouw en architectuur.

Zij is onder ander verantwoordelijk voor het programma van twee stedenbouw courses, coördineert een afstudeeratelier voor stedenbouw -en architectuurstudenten en is Erasmus coördinator voor Bouwkunde.

Binnen het onderzoeksprogramma de Stad richt zij zich op het onderwerp stedelijke transformatie. Vooruitlopend hierop zijn de ontwerpopgaven van haar afstudeerateliers de afgelopen jaren steeds de transformatie van een industriegebied naar een woonwerkgebied geweest.

Haar persoonlijke fascinatie ligt in hoe de inrichting en daarmee het gebruik van de openbare ruimte kan transformeren en zo kan bijdrage aan betere woonomgeving. Met name de overgang van privé naar publieke ruimte is hierin, naar haar mening, cruciaal. Dit niet alleen bij de transformatie van een werkgebied naar woongebied maar ook binnen een bestaande woonwijk. In het kader van dit laatste is haar onderzoeksprogramma gekoppeld aan een Field Lab in de WestelijkeTuinsteden. Dit zal september 2014 van start gaan.

Go to Research database
Go to Research database