M. Verwaaijen (Marieke)

Projectleider Buurtcampus Oost
Telephone:
0614418268
Email:
m.verwaaijen@hva.nl
Work address:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Room number:
NVT
Personal website:
Buurtcampus Oost
Go to Research database

Marieke Verwaaijen werkt als projectcoördinator masterontwikkeling voor het onderzoeksprogramma Urban Technology bij de Faculteit Techniek. Samen met collega’s en externe partners ontwikkelt zij de interdisciplinaire Master Urban Technology. Ze is verantwoordelijk voor de procesbewaking van de masterontwikkeling. Daarnaast zorgt zij dat de juiste mensen op het juiste moment aanhaken, organiseert ontwikkelsessies en biedt ondersteuning bij het accreditatietraject. Naast haar kennis van onderwijskunde benut zij haar sociaalgeografische kennis om inhoudelijk mee te denken over de opleiding en het onderzoeksprogramma. Haar interesse gaat uit naar de bebouwde omgeving, (duurzame) energie, mobiliteit en circulaire economie.

BOOT

Parallel aan haar functie bij Urban Technology werkt Marieke tevens als projectleider bij BOOT Oost (Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling), onderdeel van Urban Management bij de Faculteit Maatschappij en Recht. BOOT is een leeromgeving waarin studenten, onderzoekers en docenten van de HvA werken aan grootstedelijke uitdagingen in de wijk. Zo leveren zij een structurele bijdrage aan de sociaaleconomische doelstellingen van de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

Bij BOOT is Marieke onder andere verantwoordelijk voor de thema’s ‘Gezondheid’ en ‘Duurzaamheid’. Zij benut haar bestaande netwerkrelaties en/of vormt nieuwe netwerken binnen Amsterdam Oost. In samenwerking met dit netwerk analyseert zij maatschappelijke vraagstukken en koppelt deze aan het onderwijsprogramma van de HvA. Binnen BOOT begeleidt zij studenten van diverse opleidingen tijdens hun onderzoek. Naast deze taken maakt zij deel uit van Wijkkunde in de Indische buurt.

Maatschappelijk betrokken

Marieke is geboren in Arnhem, woont in Utrecht en werkt met veel plezier in Amsterdam. Zij ontmoet graag nieuwe mensen, is maatschappelijk betrokken en denkt graag mee over processen (en de verbetering hiervan). Zij gaat stap voor stap tewerk om tot creatieve oplossingen te komen. Haar twee functies aan de HvA (projectcoördinator en projectleider) vullen elkaar mooi aan en stellen Marieke in staat om de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en het werkveld te versterken.

Geografie

Tijdens haar studie aan de Universiteit Utrecht heeft Marieke kennis opgedaan over Sociale Geografie & Planologie en het schoolvak aardrijkskunde. Thema’s waar zij zich mee bezighield waren o.a. arbeidsmigratie, gentrification, duurzame ontwikkeling, leefbaarheid, wonen en migratie. Naast deze inhoudelijke kennis heeft zij zowel onderzoeks- als onderwijsvaardigheden opgedaan tijdens haar Master Leraar VHO in Aardrijkskunde en de Research Master Human Geography and Planning. Na haar studies werkte zij als docent, coördinator en onderwijsontwikkelaar binnen het departement Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht.


Werkdagen en bereikbaarheid

BOOT Oost: dinsdag en donderdag
m.verwaaijen.boot@hva.nl

Urban Technology: maandag en vrijdag
m.verwaaijen@hva.nl

Go to Research database