Ms  L.A. Vonk (Laura)

Email:
l.a.vonk@hva.nl
Work address:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 803,1000 AV Amsterdam
Go to Research database

Laura Vonk werkt als docent bij de Faculteit Business & Economie aan de HvA en doet promotieonderzoek bij Sociologie aan de UvA. In beide functies is zij geïnteresseerd in kwesties die te maken hebben met werk en ongelijkheid.

Haar promotieonderzoek gaat over de rol die persoonlijke esthetiek speelt in werk en in het vinden van werk. In twee lopende onderzoeksprojecten verkent ze het morele ongemak van het belang van esthetiek voor werk in een meritocratische samenleving.

Op dit moment is ze bezig met het opzetten van een nieuw minorprogramma dat zal starten in februari 2022. Deze minor belicht de organisatie van werk en arbeid vanuit het perspectief van Raworths ‘donuteconomie’ en geeft studenten de gelegenheid en inhoud om doelen en oplossingen te ontwikkelen voor organisaties om bij te dragen aan het welzijn van mensen en de maatschappij.

Go to Research database
Go to Research database