J.E. de Vries (Janneke) MSc

Doctoral Candidate | Lecturer in Physiotherapy
Email:
j.e.de.vries2@hva.nl
Work address:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postal address:
Postbus 2120,1000 CC Amsterdam
Room number:
C1.43
Go to Research database

Janneke de Vries is onderzoeker bij het lectoraat Fysiotherapie waar zij voor haar promotiestudie onderzoek doet bij (jong) volwassenen die soepel zijn. Hoe gaan zij om met hun soepelheid. Hierbij wordt gekeken naar de invloed van de psychosociale factoren op het fysiek functioneren bij deze (jong) volwassenen. Het interessante van het onderzoek is dat Janneke dit doet bij (jong)volwassenen die ‘last’ hebben van de soepelheid (patiënten met hypermobile Ehlers Danlos Syndroom) en (jong) volwassenen die er juist voordeel van lijken te hebben (dansers van de dansacademie in Amsterdam - Amsterdam school of Theatre and Dance).

Naast onderzoeker is Janneke docent bij de opleiding Fysiotherapie. Hier geeft zij zowel praktijkvakken als theoretische vakken en begeleidt zij scripties.

Janneke heeft de opleiding Fysiotherapie afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft de master Evidenced Based Practice gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveert op haar onderzoek in 2019. Haar promotor is Raoul Engelbert vanuit de HvA. Daarnaast wordt zij begeleid door prof. dr. J. Verbunt vanuit de Universiteit van Maastricht en prof. dr. P Calders van de Universiteit Gent is co-promotor.

Go to Research database
Go to Research database