Amsterdam University of Applied Sciences

profileimage male

Sinds 2009 werkt Liesbeth de Vries voor de HvA als onderzoeker bij het ontwikkelen van het WRITIC-assessment: een valide, betrouwbare en prognostische toets die de kinderergo-. kinderfysio- of kinderoefentherapeut preventief in de klas afneemt bij kinderen waar zorgen heersen over voorbereidend schrijven. Daarnaast geeft ze les bij de opleiding Ergotherapie aan de Hanze Hogeschool in Groningen.

Liesbeth is kinderergotherapeut en heeft haar eigen praktijk: Bee ergotherapie voor kinderen. Ze studeerde in 2003 af aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en rondde in 2009 de European Masters of Science in Occupational Therapy af. Als (kinder)ergotherapeut werkte ze eerder in het Radboudumc in Nijmegen, bij de kinderrevalidatie van het UMCG-CVR, locatie Beatrixoord in Haren en bij de praktijk van Angela Rozema in Leeuwarden.