M.G.G. Walpot (Mirjam) MSc.

Researcher
Telephone:
0621155570
Email:
m.g.g.walpot@hva.nl
Work address:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Not present on:
Wednesday

Go to Research database

Mirjam Walpot is onderzoeker bij het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de zorg voor Jeugd. Ze is betrokken bij diverse onderzoeken op het gebied van jeugdhulp, o.a. bij een project over scheidingsproblematiek in de regio Noord-Holland en bij een internationaal project over de preventie van seksueel misbruik.

Ze studeerde Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht, waarbinnen ze de interdisciplinaire mastertrack Forensische Ontwikkelingspsychologie en Orthopedagogiek volgde.

Voor haar afstudeeronderzoek heeft ze de communicatie tussen ouders en rechters onderzocht tijdens ondertoezichtstellingszaken in de Rechtbank Den Bosch. Haar afstudeerstage was bij de onderzoeksafdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het VUmc, waar ze onderzoek deed naar de ontwikkeling en onderlinge mechanismen van complexe gedragsstoornissen bij delinquente jeugdigen en jongvolwassenen.

Door wetenschappelijke kennis en praktijkgericht onderzoek samen te brengen zet ze zich in voor de kennisontwikkeling bij diverse maatschappelijke thema’s. Zo levert ze een bijdrage aan een veilige en gezonde ontwikkeling van jeugd in de grote stad.

Go to Research database
Go to Research database