Dr P. Wiggers (Pascal)

Associate Professor of Responsible Artificial Intelligence (AI)
Telephone:
0628488189
Email:
p.wiggers@hva.nl
Work address:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 2728,1000 CS Amsterdam
Room number:
06A29
Personal website:
Responsible IT
Go to Research database

Pascal Wiggers is per 1 februari jl. benoemd tot Associate Lector Responsible Artificial Intelligence (AI) bij de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI). Vanuit zijn nieuwe positie richt Wiggers zich op het ontwikkelen van AI vanuit publieke waarden, met oog voor de individuele, sociale en ethische consequenties van AI. Wiggers maakt deel uit van het lectoraat Responsible IT. Dit is de eerste keer dat de Hogeschool van Amsterdam een Associate Lector heeft benoemd.

Pascal is in 2008 gepromoveerd aan de TU Delft op het proefschrift “Modelling Context in Automatic Speech Recognition” en was aan dezelfde universiteit werkzaam als universitair docent, waar hij, samen met zijn promovendi, onderzoek deed naar machine learning, automatisch herkenning van spraak, taal en emotie en naar methoden om te reflecteren op waarden tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces van digitale technologie.

Pascal was kwartiermaker van het HvA-brede Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence en mede-initiatiefnemer van de Professional Master Applied Artificial Intelligence.

Go to Research database
Go to Research database