I.T. Kat (Ilse)

Email:
i.t.kat@hva.nl
Work address:
Dr. Meurerhuis, Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam
Postal address:
Postbus 2165,1000 CD Amsterdam
Room number:
B1.26
Not present on:
Monday

Go to Research database

Ilse Kat is projectleider bij het lectoraat Bewegen in en om School (BioS) aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Zij studeerde af aan de opleiding Bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool (2014). Van 2014 tot 2019 werkte zij onder andere binnen het MAMBO-project.

Vanaf 2019 is Ilse betrokken bij het promotietraject van Anne den Uil (Wat Bewegen Beweegt) en het project Voorkomen Achterstanden Motoriek op School (VAMOS). Daarnaast werkt ze binnen de projecten Dynamische schooldag en Partnerschap met Ouders in de ontwikkeling van kinderen met een motorische achterstand. Naast deze projecten volgt ze een masteropleiding Project Management die ze eind 2023 afrondt.

Go to Research database
Go to Research database