Sports Leadership programme

‘Sport in middelpunt van de samenleving’

29 Dec 2021 00:00

In een tijd waarin sporten en bewegen belangrijker lijkt dan ooit, laat het nieuwe regeerakkoord zien dat de urgentie op de politieke agenda nog ver te zoeken is. Bekende figuren uit de sportwereld uitten hun teleurstelling en zorgen, maar Thomas Tichelman, moderator van het Sports Leaderships Programme, legt uit dat er meer nodig is dan dat. ‘Er moet nog heel veel werk worden verricht om ervoor te zorgen dat sport een verbeterde positie in het middelpunt van de samenleving krijgt.’

In het nieuwe regeerakkoord is weinig aandacht voor sport en bewegen. De Nederlandse Sportraad is teleurgesteld, net als NOC*NSF. Hoe kijk jij tegen deze situatie aan?

‘Ik begrijp de teleurstelling natuurlijk, maar als je heel eerlijk bent dan moet je concluderen dat de geluiden die we nu horen vooral reactief zijn. Het signaal dat nu wordt gegeven had al eerder moeten worden voorbereid. Als je kijkt naar hoe sport structureel is ingebed in de politieke agenda dan is duidelijk dat er nog heel veel werk moet worden verricht. De actualiteit kun je nu vooral zien als spiegel. De gezondheidszorg staat voor honderd miljard in de boeken, sport en bewegen voor een half miljard. Terwijl als je dat dieper analyseert je ook kunt zeggen: door sport zijn mensen gezonder, weerbaarder, minder kwetsbaar, en wordt de zorg uiteindelijk minder belast. Dat is een langere-termijnfilosofie, maar om daar politiek steun voor te krijgen is er een ongelooflijk krachtige, langdurige en consistente lobby nodig.’

Hoe verhoudt het Sports Leaderships Programme zich tot dit soort actuele vraagstukken?

‘Dit is heel erg een onderwerp dat bij de module Sports & Politics past. Het gaat over de rol van sport in de maatschappij. Als je daarnaar kijkt, los van dit regeerakkoord en los van de gezondheidscrisis van de afgelopen twee jaar, dan moeten we ons vooral afvragen wat die rol precies is. Hoe belangrijk is sport? En hoe wordt het werkelijk gewaardeerd in de politiek? In de opleiding schetsen we eerst het krachtenveld waarin dit allemaal speelt. Hoe die verschillende structuren zich tot elkaar verhouden. We lichten stakeholders door en we hebben gastdocenten die kunnen uitleggen hoe de positionering van sport op de politieke agenda zou kunnen worden verbeterd. Annelies Pleyte bijvoorbeeld, directeur Sport op het ministerie van VWS. Of voormalig wethouder Sport in Amsterdam Eric van der Burg. Dat zijn geweldige woordvoerders met een groot hart voor de sport. Overigens is het allemaal niet supercomplex hoor, waar we mee aan de slag gaan. Er is alleen een lange adem voor nodig. Het is vooral ontzettend belangrijk om consistent te zijn.’

Wat kunnen toekomstige leiders en bestuurders in de sport leren?

‘Het belangrijkste: de structuur en organisatie van het speelveld. Dat leer je in het SLP kennen en begrijpen, want dat is uiteindelijk de plek waarin je als leider of bestuurder moet acteren. Weten hoe die verhoudingen liggen, dat die politieke sportagenda niet ontwikkeld is. Het enige wat je daarna kunt doen is nadenken hoe je die agenda kan inrichten. Hoe ga je jezelf urgent maken? En hoe wordt sport en beweging maatschappelijk urgent? Uiteraard leer je ook om te gaan met de actualiteit. Je eigen mening meer ontwikkeld te formuleren. En ja, ook hoe je reageert. Ook al ben je te laat om er meteen wat mee te kunnen, het is nooit te laat om de juiste signalen af te geven. Maar dan moet er wel een goede organisatie achter staan.’

Wat zou je alumni en toekomstige leiders mee willen geven?

‘Het belang van sport. Dat wordt in het kader van de opleiding zo diep onderzocht, en daardoor hebben deelnemers zoveel begrip ontwikkeld. Ik wens het ze toe - maar acht ze ook wel medeverantwoordelijk - om ervoor te zorgen dat de sport voor de toekomst een verbeterde positie in het middelpunt van de samenleving krijgt. En dat zij daar de ambassadeuren van zijn.’

En wat staat de nieuwe lichting van het SLP te wachten?

‘De huidige situatie toont vooral aan dat er op het gebied van sport en bewegen heel veel gebeurt. En ook heel veel niet gebeurt. Hoe kunnen we de onmacht die we op dit moment zien uiteindelijk omvormen naar macht over je eigen situatie? Daar ligt de uitdaging. We zijn ervan overtuigd dat we met sport de samenleving als geheel een positieve maar vooral gezonde dienst bewijzen. Dat is een belangrijke taak voor de nieuwe ambassadeuren van de sport. Voor de toekomstige alumni van onze programma’s.

Thomas Tichelman is moderator van het Sports Leadership Programme en is hierin modulebouwer van onder meer Sports & Politics. Daarnaast heeft hij al meer dan dertig jaar ervaring in het creëren van onderwijsmodules rondom sport, richtte hij organisatie Sportways op en was hij trainer bij zowel de Nederlandse mannen- als vrouwenhockeyploeg.