Centre of Expertise Urban Vitality

  N.L. Blankvoort (Nadine) MSc

Email:
n.l.blankvoort@hva.nl
Work address:
, Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postal address:
Postbus 2120,1000 CC Amsterdam
Go to Research database

Nadine Blankvoort is onderzoeker bij het lectoraat Ergotherapie: Participatie en omgeving. Zij onderzoekt inburgeringsprogramma’s voor vluchtelingen in Nederland. Binnen haar onderzoek gebruikt zij Critical Discourse Analysis om te kijken hoe integratie wordt omschreven in documentatie zoals pamfletten, lesboeken, toetsen en websites binnen het inburgeringstraject voor vluchtelingen. Welke boodschappen krijgen vluchtelingen over wat ze moeten doen? Hoe moeten zij leven om te laten zien dat ze 'geïntegreerd' zijn? En wat voor invloed heeft dit op hun leven in Nederland? Daarnaast onderzoekt Nadine hoe ‘goede integratie’ omschreven is binnen burgerinitiatieven voor vluchtelingen in Nederland.

Binnen haar onderzoek werkt Nadine samen met vluchtelingen. Ze luistert naar hun verhalen en kijkt samen met hen naar de verschillende invloeden van zowel overheidsprogramma’s als burgerinitiatieven op hun dagelijks leven en op hun integratie, als daarvan sprake is. Zij werkt hiervoor samen met de Universiteit van Maastricht: Reseach Group: Inequity, Participation and Globalisation. Daarnaast geeft Nadine les bij de HvA-opleiding Ergotherapie. Zij is hier coördinator Internationalisering en coördinator van de minor Gobal Health.

Nadine is bestuurslid bij Stichting Civic ; een stichting voor een beter inburgeringsbeleid. Vanuit haar rol als bestuurslid bij deze stichting, maar ook vanuit haar rol als PhD, nam ze tijdens een conferentie op de Radboud Universiteit in juli 2022 deel aan een paneldiscussie over het nieuwe inburgeringsbeleid.

Nadine behaalde een bachelordiploma Psychology and Anthropology en een masterdiploma Occupational Therapy; beiden aan de University of Manitoba in Canada. Daarnaast volgde zij de master Global Health aan Maastricht University.

Go to Research database
Go to Research database