Centre of Expertise Urban Vitality

  A.H. van Dijk (Rieke) MSc

PhD student | Lecturer in Occupational Therapy
Email:
a.h.hengelaar@hva.nl
Work address:
Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam
Postal address:
Postbus 2120,1000 CC Amsterdam
Room number:
C1.51
Go to Research database

Rieke Hengelaar is onderzoeker bij het lectoraat Ergotherapie – Participatie en Omgeving. Hier doet zij onderzoek naar het thema ‘Informele zorg en diversiteit’. Dit onderzoek richt zich op het begrijpen van de rol van diversiteit binnen de samenwerking tussen migrantenmantelzorgers en (zorg)professionals binnen het zorgnetwerk van de cliënt met niet-aangeboren hersenletsel. Deze samenwerking is vaak onvoldoende en daarbij is de rol van diversiteit nauwelijks onderzocht. Migrantenmantelzorgers lopen meer risico op overbelasting en vinden minder toegang tot ondersteuning door (zorg)professionals dan Nederlandse mantelzorgers.

Participatory Health Research wordt als overkoepelend design gebruikt en migrantenmantelzorgers en (zorg)professionals zijn als co-researcher betrokken. Met als doel te komen tot specifieke aanbevelingen voor onderwijs en beroepspraktijk, in de vorm van een toolkit en trainingen, voor diversiteit-responsieve zorg. Naast onderzoeker is zij binnen het onderwijs docent bij de bachelor opleiding Ergotherapie en de European Master of Occupational Therapy.

Rieke is afgestudeerd als ergotherapeut aan de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij heeft daarnaast de bachelor Antropologie en Ontwikkelingssociologie en de master International Development afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Go to Research database
Go to Research database