Centre of Expertise Urban Vitality

  J.D. Schoufour (Josje) PhD

Email:
j.d.schoufour@hva.nl
Work address:
Dr. Meurerhuis, Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam
Postal address:
Postbus 2165,1000 CD Amsterdam
Go to Research database

Josje is senior onderzoeker bij Urban Vitality waar ze werkt aan het SPRONG-project Mensen in Beweging. In dit project kijken onderzoekers naar gezonde voeding en bewegen voor kwetsbare groepen in combinatie met duurzame gedragsbeïnvloeding met behulp van creatieve technologie.

Komende jaren zullen er meerdere projecten gestart worden die allen het doel hebben risicogroepen in Amsterdam in beweging te krijgen. Bij een van deze projecten wordt onderzocht hoe zeer kwetsbare ouderen, bij wie de aortaklep vervangen wordt, zowel voor als na de operatie hun voedingstoestand en fysiek functioneren kunnen verbeteren.

Josje is afgestudeerd aan de opleiding Voeding en Gezondheid, Wageningen Universiteit. Daarna is zij gepromoveerd aan het Erasmus MC waar zij onderzoek deed naar gezonde en ongezonde veroudering bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarna werkte zij als Postdoc aan de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC waar ze onderzoek deed naar de effecten van voeding en beweging op kwetsbaarheid en andere aspecten van veroudering.

Go to Research database
Go to Research database