Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Mr  H.M. Toussaint (Huub)

Email:
h.toussaint@hva.nl
Work address:
Dr. Meurerhuis, Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam
Postal address:
Postbus 2165,1000 CD Amsterdam
Room number:
B1.16

Huub Toussaint (1958) is gegrepen door onderzoek naar de kansen voor kinderen op gezonde beweging en het tegengaan van overgewicht. Sinds 2003 is hij lector aan de ALO Amsterdam, met als hoofdopdracht: wetenschappelijk onderzoek introduceren in het ALO-onderwijs. Hij is begeleider van promotietrajecten van docenten en vakgenoten (ook in het buitenland) en van de praktijkonderzoeken door de kenniskring. Hij initieerde het digitale schakelprogramma voor de WO-master Bewegingswetenschappen en zorgde ervoor dat deze pre-master tijdens de bacheloropleiding aan de ALO te volgen is.

Tijdens de omvorming van het onderwijsprogramma van de faculteit Bewegingswetenschappen was Huub Toussaint lid van de onderwijscommissie. Ook was hij aan deze faculteit verbonden als universitair hoofddocent en vervulde hij de functie van locodirecteur van het Instituut voor Fundamentele en Klinische Bewegingswetenschappen (een aan de VU verbonden onderzoeksschool).

Op 22 april 2004 hield Huub Toussaint zijn openbare les: Lichamelijke Opvoeding in Beweging. Over het snijvlak van praktijk en wetenschap. Toussaint bracht hier zijn geneeskundige en sportieve achtergrond bij elkaar in een "pleidooi voor evidence based practice in de lichamelijke opvoeding". Een combinatie van wetenschappelijke kennis, ervaring en intuïtie is onmisbaar voor professionalisme, ook voor leraren lichamelijke opvoeding, betoogde hij. Met name het eerste ingrediënt heeft aandacht nodig in een beroepsopleiding als de ALO. Studenten moeten leren hun eigen invloed als docent te evalueren en zo nodig hun aanpak aan te passen om een beter resultaat te krijgen. Lees de Lectorale rede - Huub Toussaint.

Met zijn aanstelling als lector aan de ALO was hij één van de eerste lectoren in de sport. Hij combineert deze functie met zijn baan als onderzoekscoördinator bij InnoSportNL, fieldlab zwemmen in Eindhoven (namens VU Amsterdam). In 2012 startte hij bovendien HUUB , een eigen bedrijf in triathlonpakken, waarin hij zijn specifieke wetenschappelijke kennis koppelt aan de sportpraktijk.

Huub studeerde Bewegingswetenschappen en Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn promotie (gelijktijdig met Geneeskunde) - Mechanics and Energetics of Swimming - werkte hij als wetenschappelijk medewerker bij de Werkgroep Inspanningsfysiologie en Gezondheidskunde bij de VU Amsterdam. Voor de VU deed hij onder meer onderzoek naar prestatiebepalende factoren in het wedstrijdzwemmen, in samenwerking met Topzwemmen Amsterdam (TZA).

Tijdens de omvorming van het onderwijsprogramma van de faculteit Bewegingswetenschappen was Huub lid van de onderwijscommissie. Ook was hij aan deze faculteit verbonden als universitair hoofddocent en vervulde hij de functie van locodirecteur van het Instituut voor Fundamentele en Klinische Bewegingswetenschappen (een aan de VU verbonden onderzoeksschool). Tevens is Huub (co-)auteur van circa 110 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, het merendeel over zwemonderzoek.

Website lectoraat Bewegingswetenschappen .