Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

Dr S.M. Rumping (Sanne)

Telephone:
0621157610
Email:
s.m.rumping@hva.nl
Work address:
Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Social media:
Personal website:
Lectoraat Jeugdzorg
Go to Research database

Sanne Rumping is sinds 2012 werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. Ze heeft Sociaal Juridische Dienstverlening (HvA) en Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Tijdens haar studie werkte Sanne als hogeschool onderzoeker in opleiding (HOIO) bij het lectoraat Stedelijk Sociaal werk (voorheen Outreachend werken). Sinds 2015 werkt zij als onderzoeker bij het lectoraat Jeugdzorg. Thema’s waar ze zich mee bezig houdt zijn: eenzaamheid onder jongeren, interventieontwikkeling en samenwerking.

Opvoeden in de buurt

In 2023 ronde ze haar promotieonderzoek 'Fostering supportive structure for families in the neighbourhood' af gericht op het stimuleren van het Pedagogisch klimaat in de buurt. Binnen haar onderzoek richtte ze zich op interacties in de buurt en keek ze wat daarbinnen de rol is van professionals uit de preventieve jeugdhulp, vrijwilligers en ouders. Ze maakte daarbij gebruik van de vignettenmethode en visualisaties en ontwikkelde samen met medewerkers van voorscholen, basisonderwijs, vrijwilligers, ouders en buurtwerkers een kaartspel & powerpoint tool:
Opvoeden in de Buurt.

Naast haar werkzaamheden als onderzoeker is Sanne beleidsadviseur onderzoek voor de Hogeschool van Amsterdam.

Go to Research database
Go to Research database