Centre of Applied Research Technology

  L.A. Corpel (Lisanne)

Telephone:
0628319121
Email:
l.a.corpel@hva.nl
Work address:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Go to Research database

Lisanne Corpel doet praktijkgericht onderzoek bij het lectoraat Water in en om de stad. Met een achtergrond in sociale geografie en planologie is Lisanne niet alleen geïnteresseerd in de technische kant van het klimaatbestendiger inrichten van een (stedelijk) gebied maar kijkt zij ook naar ruimtelijke en sociale aspecten voor een duurzame transitie. Lisanne bevindt zich graag op het snijvlak van onderzoek en het visualiseren en praktiseren van resultaten, zoals het maken van kaartmateriaal. Hiermee illustreert zij de ruimtelijke kant als ook de uitwerking op verschillende schaalniveaus van klimaatadaptatie. Lisanne coördineert daarnaast de minor Klimaatbestendige Stad aan de Hogeschool van Amsterdam.

Lisanne heeft haar bachelor afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens is ze cum laude afgestudeerd aan de Radboud Universiteit, aangevuld met een minor van de Wageningen Universiteit. Door de jaren heen heeft zij veel (inter)nationaal onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de implicaties van klimaatverandering op zowel sociaal, ruimtelijk als beleidsniveau.

Go to Research database
Go to Research database