Centre of Applied Research Technology

Melika Levelt is senior onderzoeker en projectleider binnen HvA Centre of Expertise City Net Zero. Haar onderzoek richt zich op duurzame stedelijke voedselsystemen, met name in de regio Amsterdam en participatie in stedelijke ontwikkeling.

Melika is opgeleid als economisch geograaf (master 2002 (cum laude); promotie, 2010, Universiteit van Amsterdam) en 1e graads docent aardrijkskunde (2003). Als economisch geograaf is zij gespecialiseerd in de organisaties van waardeketens van grondstof tot eindproduct: de locatie van de schakels, hun onderlinge relaties en de verbinding van de schakels met hun omgeving. Na haar promotie in 2010 heeft haar onderzoeksexpertise zich verbreed richting de planologie in een postdoc-onderzoek naar woonruimteverdeling en woningbouwafspraken in regionale samenwerkingsverbanden. Binnen de planologie hebben vraagstukken van democratische legitimiteit van planvorming haar bijzondere aandacht. Aan de HvA houdt Melika zich bezig met vraagstukken rond verduurzaming van steden met projecten over voedsel, logistiek, stedelijke groenvoorziening en energie.

In haar projecten combineert Melika haar economisch geografische expertise over waardeketens en (machts)relaties tussen economische actoren met haar planologische expertise over legitimering van beleid en de organisatie van een democratisch gesprek. Een rode draad in haar onderzoek zijn een institutionele analyse van de context waarin fenomenen zich voordoen en een zoektocht naar de motivaties, mechanismen en instituties die actoren in beweging zetten of hun bewegingsruimte juist beperken. Of dat nu actoren in een waardeketen zijn of partijen die bij een ruimtelijk plan zijn betrokken. Inzicht in de motivaties en mechanismen en hun relatie met bestaande instituties vormt in haar ogen een belangrijke sleutel om waardeketens en steden te kunnen verduurzamen.

Naast haar werk als onderzoeker is Melika hoofdredacteur van het online publicatieplatform voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening Rooilijn . Ze geeft regelmatig gastcolleges op het gebied van participatie en de Omgevingswet, het stedelijk voedselsysteem en logistiek. Ze is lid van de netwerkraad van Van Amsterdamse Bodem en trekker van het thema Slimmere Voedselstromen Schoner Transport voor Voedsel Verbindt.

Vragen?

Heb je vragen over verduurzaming van het stedelijk voedselsysteem of participatie in stedelijke ontwikkeling en verduurzaming, of zoek je als student een onderzoekopdracht op dit gebied, dan kun je contact met Melika opnemen.